NL | EN

Regelgeving in het buitengebied

Bij de aankoop van een vrijstaande woning in het buitengebied (landelijk wonen) gelden er andere regels en wetten dan bij een reguliere woonomgeving. We noemen er enkele:

 • Actuele en toekomstige bestemming van het object en objecten in de omgeving
 • Bestemmingsplannen en voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen bij Rijk, Provincie en Gemeente
 • Ruimte voor ruimte regeling (provinciaal) of rood voor rood regeling (gemeentelijk)
 • Ruimte voor de rivier
 • Flora en Fauna wet
 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
 • EHS (Ecologische Hoofdstructuur)
 • Jachtwetgeving
 • Wet inrichting landelijk gebied (WILG)
 • Wet Informatie-uitwisseling (WION) (= grondroerdersregeling)
 • Reconstructiewetgeving
 • Wet Voorkeurrecht Gemeenten
 • Monumentenwet en archeologie

De makelaars van Buitenstate kennen de actualiteit en geldigheid van de deze regels en kunnen u adviseren over de mogelijkheden en beperkingen hiervan. Laat u daarom deskundig bijstaan door een van onze makelaars, dan wordt kopen of verkopen een doordachte keuze.

contactbutton

 

www.buitenstate.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding