Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Ilse Kuiper
January 27, 2022
27.1.2022

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Buitenstate.nlExpertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!

‘Sinds 2014 ben ik als makelaar, maar ook als Taxateur RT en ontwikkelingsgericht Rentmeester NVR betrokken bij de transitie van het platteland, ‘vertelt Eric Verbruggen. ‘En die ontwikkeling gaat snel. Veel agrarische bebouwing heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. Het ontbreken van een opvolger, onvoldoende perspectief of een beëindigingsregeling doet die trend groeien. Neem daarnaast maatschappelijke druk, stikstofwetgeving, gestelde doelen voor klimaat, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en je kijkt over 10 jaar tegen een heel ander platteland aan. De vraag is: wat kunnen, mogen of moeten we met Vrijkomende Boerderijen en Agrarische Bebouwing?’

Een brug slaan

‘Een leidraad kan zijn de VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-wijzer voor functiewijziging van agrarische gebouwen die veel provincies al hebben, of aan werken. Van  belang, want het gaat om grote oppervlakten. Tot 2030 wordt verwacht dat tenminste 32 miljoen m² aan gebouwen hun agrarische functie verliezen. Ongeveer de helft zal een andere invulling vinden. Om de resterende circa 15 miljoen m² niet leeg te laten, is een richtlijn voor functie-wijziging noodzakelijk.  Dat biedt gemeenten en plattelandscoaches handvatten voor de te maken afwegingen en de vertaling naar bestemmingsplannen. Het probleem is dat regelgeving en praktijk al is veranderd voordat de VAB-wijzer tot stand is gekomen. Vandaar initiatieven als VAB-Impuls die als een brug tussen initiatiefnemer en gemeente /provincie functioneert  (zie onderaan de blog).’

‘Herbestemmen tot wonen of kleine bedrijvigheid is voor de helft van de VAB’s een reële optie. Met name in kernrandzone en bebouwingsclusters. Ook voor recreatie, paardenhouderij en/of coöperatieve woonvormen komt meer ruimte. Mits “passend in de omgeving en kleinschalig”. De gemeenten zijn aan zet voor verdere invulling. Gezien de complexe procedures is op tijd beginnen en voorsorteren aan te bevelen.’

‘Een deel van de leegkomende stallen kan niet worden herbestemd. Door beperkte multi-functionaliteit (m.n. varkens) of mogelijke belemmeringen voor andere bedrijven. Slopen is dan vaak een verstandige beslissing. Zeker gezien de waardesprong en verbeterde verkoopbaarheid van de overblijvende woning met bijgebouw.’

Regelingen

Er zijn diverse regelingen om overbodige stallen slim te slopen:

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv), voor vermindering Stikstofneerslag in N2000, met drempelwaarde voor neerslag (voorjaar 2022 open). Met een beslistermijn van 6 maanden. Wanneer teveel veehouders zich aanmelden, wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofneerslag. Of laagste kosten per kg N neerslag.
 • Maatregel Gerichte Opkoop MGO. Voor opkoop van piekbelasters door provincie.
 • Ruimte voor Ruimteregeling voor intensieve veehouderij.
 • Ruimte voor Ruimte verbreed. Ook voor niet iv-bedrijven. Bij een tegenprestatie in kwaliteitsverbetering in de omgeving t.w.v. € 125.000 volgt een Ruimte voor Ruimte-titel voor bouw van een extra woning. Mits medewerking van gemeente en Provincie.
 • Staldering iv: Indien nieuwbouw, dan op andere locatie in regio 120% van m2 slopen.
 • Sloopbonus-regeling: Een grotere woning of bijgebouw mogelijk door sloop overtollige stallen elders in omgeving.

‘Wachten heeft geen zin. Actie is noodzaak. Transities en innovaties passen nooit binnen de standaardregels en kosten tijd. Door samen de schouders eronder te zetten, blijven we zorgen voor een duurzaam, aantrekkelijk en ontwikkelingsgericht buitengebied.’

Eric Verbruggen

Makelaar Landelijk Vastgoed bij Adriaan van der Heuvel Makelaars & Adviseurs - Taxateur RT - Rentmeester NVR

Eric Verbruggen
Eric Verbruggen

Eric werkt ook via ‘VABIMPULS’ een groep specialisten met kennis van Landelijk Vastgoed die initiatiefnemers adviseert bij specifieke VAB vragen. VABIMPULS krijgt subsidie van de provincie Noord Brabant.

Voor een adviesgesprek over jouw situatie kun je ons bellen op nummer 0492-661884. Onze agrarische makelaars, met specifieke kennis van Wet- en Regelgeving in het landelijke gebied, én hun netwerk van specialisten, komen graag bij je langs.

Ilse Kuiper
4.22.2021
1.27.2022
Hopelijk heb je ervan genoten!
Ilse Kuiper
16.4.2021
27.1.2022
Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Buitenstate.nlExpertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!

‘Sinds 2014 ben ik als makelaar, maar ook als Taxateur RT en ontwikkelingsgericht Rentmeester NVR betrokken bij de transitie van het platteland, ‘vertelt Eric Verbruggen. ‘En die ontwikkeling gaat snel. Veel agrarische bebouwing heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. Het ontbreken van een opvolger, onvoldoende perspectief of een beëindigingsregeling doet die trend groeien. Neem daarnaast maatschappelijke druk, stikstofwetgeving, gestelde doelen voor klimaat, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en je kijkt over 10 jaar tegen een heel ander platteland aan. De vraag is: wat kunnen, mogen of moeten we met Vrijkomende Boerderijen en Agrarische Bebouwing?’

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Een brug slaan

‘Een leidraad kan zijn de VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-wijzer voor functiewijziging van agrarische gebouwen die veel provincies al hebben, of aan werken. Van  belang, want het gaat om grote oppervlakten. Tot 2030 wordt verwacht dat tenminste 32 miljoen m² aan gebouwen hun agrarische functie verliezen. Ongeveer de helft zal een andere invulling vinden. Om de resterende circa 15 miljoen m² niet leeg te laten, is een richtlijn voor functie-wijziging noodzakelijk.  Dat biedt gemeenten en plattelandscoaches handvatten voor de te maken afwegingen en de vertaling naar bestemmingsplannen. Het probleem is dat regelgeving en praktijk al is veranderd voordat de VAB-wijzer tot stand is gekomen. Vandaar initiatieven als VAB-Impuls die als een brug tussen initiatiefnemer en gemeente /provincie functioneert  (zie onderaan de blog).’

‘Herbestemmen tot wonen of kleine bedrijvigheid is voor de helft van de VAB’s een reële optie. Met name in kernrandzone en bebouwingsclusters. Ook voor recreatie, paardenhouderij en/of coöperatieve woonvormen komt meer ruimte. Mits “passend in de omgeving en kleinschalig”. De gemeenten zijn aan zet voor verdere invulling. Gezien de complexe procedures is op tijd beginnen en voorsorteren aan te bevelen.’

‘Een deel van de leegkomende stallen kan niet worden herbestemd. Door beperkte multi-functionaliteit (m.n. varkens) of mogelijke belemmeringen voor andere bedrijven. Slopen is dan vaak een verstandige beslissing. Zeker gezien de waardesprong en verbeterde verkoopbaarheid van de overblijvende woning met bijgebouw.’

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Regelingen

Er zijn diverse regelingen om overbodige stallen slim te slopen:

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv), voor vermindering Stikstofneerslag in N2000, met drempelwaarde voor neerslag (voorjaar 2022 open). Met een beslistermijn van 6 maanden. Wanneer teveel veehouders zich aanmelden, wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofneerslag. Of laagste kosten per kg N neerslag.
 • Maatregel Gerichte Opkoop MGO. Voor opkoop van piekbelasters door provincie.
 • Ruimte voor Ruimteregeling voor intensieve veehouderij.
 • Ruimte voor Ruimte verbreed. Ook voor niet iv-bedrijven. Bij een tegenprestatie in kwaliteitsverbetering in de omgeving t.w.v. € 125.000 volgt een Ruimte voor Ruimte-titel voor bouw van een extra woning. Mits medewerking van gemeente en Provincie.
 • Staldering iv: Indien nieuwbouw, dan op andere locatie in regio 120% van m2 slopen.
 • Sloopbonus-regeling: Een grotere woning of bijgebouw mogelijk door sloop overtollige stallen elders in omgeving.

‘Wachten heeft geen zin. Actie is noodzaak. Transities en innovaties passen nooit binnen de standaardregels en kosten tijd. Door samen de schouders eronder te zetten, blijven we zorgen voor een duurzaam, aantrekkelijk en ontwikkelingsgericht buitengebied.’

Eric Verbruggen

Makelaar Landelijk Vastgoed bij Adriaan van der Heuvel Makelaars & Adviseurs - Taxateur RT - Rentmeester NVR

Eric Verbruggen
Eric Verbruggen

Eric werkt ook via ‘VABIMPULS’ een groep specialisten met kennis van Landelijk Vastgoed die initiatiefnemers adviseert bij specifieke VAB vragen. VABIMPULS krijgt subsidie van de provincie Noord Brabant.

Voor een adviesgesprek over jouw situatie kun je ons bellen op nummer 0492-661884. Onze agrarische makelaars, met specifieke kennis van Wet- en Regelgeving in het landelijke gebied, én hun netwerk van specialisten, komen graag bij je langs.

Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Het platteland verandert, actie is noodzaak!Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Ilse Kuiper
January 27, 2022
Hopelijk heb je ervan genoten! 👍🏼
Gepersonaliseerde updates ontvangen?
Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Ilse Kuiper
16.4.2021
27.1.2022
Buitenstate.nlExpertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!

‘Sinds 2014 ben ik als makelaar, maar ook als Taxateur RT en ontwikkelingsgericht Rentmeester NVR betrokken bij de transitie van het platteland, ‘vertelt Eric Verbruggen. ‘En die ontwikkeling gaat snel. Veel agrarische bebouwing heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. Het ontbreken van een opvolger, onvoldoende perspectief of een beëindigingsregeling doet die trend groeien. Neem daarnaast maatschappelijke druk, stikstofwetgeving, gestelde doelen voor klimaat, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en je kijkt over 10 jaar tegen een heel ander platteland aan. De vraag is: wat kunnen, mogen of moeten we met Vrijkomende Boerderijen en Agrarische Bebouwing?’

Een brug slaan

‘Een leidraad kan zijn de VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-wijzer voor functiewijziging van agrarische gebouwen die veel provincies al hebben, of aan werken. Van  belang, want het gaat om grote oppervlakten. Tot 2030 wordt verwacht dat tenminste 32 miljoen m² aan gebouwen hun agrarische functie verliezen. Ongeveer de helft zal een andere invulling vinden. Om de resterende circa 15 miljoen m² niet leeg te laten, is een richtlijn voor functie-wijziging noodzakelijk.  Dat biedt gemeenten en plattelandscoaches handvatten voor de te maken afwegingen en de vertaling naar bestemmingsplannen. Het probleem is dat regelgeving en praktijk al is veranderd voordat de VAB-wijzer tot stand is gekomen. Vandaar initiatieven als VAB-Impuls die als een brug tussen initiatiefnemer en gemeente /provincie functioneert  (zie onderaan de blog).’

‘Herbestemmen tot wonen of kleine bedrijvigheid is voor de helft van de VAB’s een reële optie. Met name in kernrandzone en bebouwingsclusters. Ook voor recreatie, paardenhouderij en/of coöperatieve woonvormen komt meer ruimte. Mits “passend in de omgeving en kleinschalig”. De gemeenten zijn aan zet voor verdere invulling. Gezien de complexe procedures is op tijd beginnen en voorsorteren aan te bevelen.’

‘Een deel van de leegkomende stallen kan niet worden herbestemd. Door beperkte multi-functionaliteit (m.n. varkens) of mogelijke belemmeringen voor andere bedrijven. Slopen is dan vaak een verstandige beslissing. Zeker gezien de waardesprong en verbeterde verkoopbaarheid van de overblijvende woning met bijgebouw.’

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.

Gerelateerde artikelen

Expertblog
Door de ogen van een paard
Expertblog
De PREMANTELZORGWONING
Expertblog
Rieten dak op je vrijstaande woning
Expertblog
Wonen in Boxen
Expertblog
Riet als dakbedekking: waar moet je op letten?
Expertblog
“Endurance rijd je voor de eer”
Expertblog
Over zwembadmensen en zwemvijvermensen….
Expertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Expertblog
Goudgerande herfsttips voor plant en dier
Expertblog
‘Muurisolatie levert het meest op’
Buitenstate.nlExpertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

16.4.21
27.1.2022
|
Ilse Kuiper

‘Sinds 2014 ben ik als makelaar, maar ook als Taxateur RT en ontwikkelingsgericht Rentmeester NVR betrokken bij de transitie van het platteland, ‘vertelt Eric Verbruggen. ‘En die ontwikkeling gaat snel. Veel agrarische bebouwing heeft zijn oorspronkelijke functie verloren. Het ontbreken van een opvolger, onvoldoende perspectief of een beëindigingsregeling doet die trend groeien. Neem daarnaast maatschappelijke druk, stikstofwetgeving, gestelde doelen voor klimaat, biodiversiteit en natuurontwikkeling, en je kijkt over 10 jaar tegen een heel ander platteland aan. De vraag is: wat kunnen, mogen of moeten we met Vrijkomende Boerderijen en Agrarische Bebouwing?’

Een brug slaan

‘Een leidraad kan zijn de VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-wijzer voor functiewijziging van agrarische gebouwen die veel provincies al hebben, of aan werken. Van  belang, want het gaat om grote oppervlakten. Tot 2030 wordt verwacht dat tenminste 32 miljoen m² aan gebouwen hun agrarische functie verliezen. Ongeveer de helft zal een andere invulling vinden. Om de resterende circa 15 miljoen m² niet leeg te laten, is een richtlijn voor functie-wijziging noodzakelijk.  Dat biedt gemeenten en plattelandscoaches handvatten voor de te maken afwegingen en de vertaling naar bestemmingsplannen. Het probleem is dat regelgeving en praktijk al is veranderd voordat de VAB-wijzer tot stand is gekomen. Vandaar initiatieven als VAB-Impuls die als een brug tussen initiatiefnemer en gemeente /provincie functioneert  (zie onderaan de blog).’

‘Herbestemmen tot wonen of kleine bedrijvigheid is voor de helft van de VAB’s een reële optie. Met name in kernrandzone en bebouwingsclusters. Ook voor recreatie, paardenhouderij en/of coöperatieve woonvormen komt meer ruimte. Mits “passend in de omgeving en kleinschalig”. De gemeenten zijn aan zet voor verdere invulling. Gezien de complexe procedures is op tijd beginnen en voorsorteren aan te bevelen.’

‘Een deel van de leegkomende stallen kan niet worden herbestemd. Door beperkte multi-functionaliteit (m.n. varkens) of mogelijke belemmeringen voor andere bedrijven. Slopen is dan vaak een verstandige beslissing. Zeker gezien de waardesprong en verbeterde verkoopbaarheid van de overblijvende woning met bijgebouw.’

Meer inspiratie?

Buitenstate deelt met liefde verhalen over het buitenleven. Laat je gegevens achter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gerelateerde artikelen

Expertblog
Door de ogen van een paard
Expertblog
De PREMANTELZORGWONING
Expertblog
Rieten dak op je vrijstaande woning
Expertblog
Wonen in Boxen

Regelingen

Er zijn diverse regelingen om overbodige stallen slim te slopen:

 • Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv), voor vermindering Stikstofneerslag in N2000, met drempelwaarde voor neerslag (voorjaar 2022 open). Met een beslistermijn van 6 maanden. Wanneer teveel veehouders zich aanmelden, wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofneerslag. Of laagste kosten per kg N neerslag.
 • Maatregel Gerichte Opkoop MGO. Voor opkoop van piekbelasters door provincie.
 • Ruimte voor Ruimteregeling voor intensieve veehouderij.
 • Ruimte voor Ruimte verbreed. Ook voor niet iv-bedrijven. Bij een tegenprestatie in kwaliteitsverbetering in de omgeving t.w.v. € 125.000 volgt een Ruimte voor Ruimte-titel voor bouw van een extra woning. Mits medewerking van gemeente en Provincie.
 • Staldering iv: Indien nieuwbouw, dan op andere locatie in regio 120% van m2 slopen.
 • Sloopbonus-regeling: Een grotere woning of bijgebouw mogelijk door sloop overtollige stallen elders in omgeving.

‘Wachten heeft geen zin. Actie is noodzaak. Transities en innovaties passen nooit binnen de standaardregels en kosten tijd. Door samen de schouders eronder te zetten, blijven we zorgen voor een duurzaam, aantrekkelijk en ontwikkelingsgericht buitengebied.’

Eric Verbruggen

Makelaar Landelijk Vastgoed bij Adriaan van der Heuvel Makelaars & Adviseurs - Taxateur RT - Rentmeester NVR

Eric Verbruggen
Eric Verbruggen

Eric werkt ook via ‘VABIMPULS’ een groep specialisten met kennis van Landelijk Vastgoed die initiatiefnemers adviseert bij specifieke VAB vragen. VABIMPULS krijgt subsidie van de provincie Noord Brabant.

Voor een adviesgesprek over jouw situatie kun je ons bellen op nummer 0492-661884. Onze agrarische makelaars, met specifieke kennis van Wet- en Regelgeving in het landelijke gebied, én hun netwerk van specialisten, komen graag bij je langs.

Expertblog

De PREMANTELZORGWONING

Expertblog

Puzzelen in het buitengebied

Expertblog

Groen moet. Groen is goed.

Expertblog

Riet als dakbedekking: waar moet je op letten?

Expertblog

‘Scheur in muur: soms hoort het erbij’

Expertblog

Over zwembadmensen en zwemvijvermensen….

Expertblog

Alles over een bouwkundige keuring

Expertblog

Wonen in Boxen

Expertblog

‘Muurisolatie levert het meest op’

Expertblog

Ondernemen vanuit een pand met woonbestemming: mag dat?

Expertblog

Rieten dak op je vrijstaande woning

Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Expertblog

“Endurance rijd je voor de eer”

Expertblog

Door de ogen van een paard

Expertblog

10 Gouden Tuintips Juni

Expertblog

Biodiversiteit

Expertblog

Goudgerande herfsttips voor plant en dier

Gerelateerde artikelen