Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  
Expertblog

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Ilse Kuiper
June 20, 2024
20.6.2024

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Buitenstate.nlExpertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

En daar is ie, na jaren intensief zoeken en speuren: je ideale droomboerderij. Klein puntje: het heeft een agrarische functie. Aangezien jij er wilt gaan wonen, moet de functie dus gewijzigd worden. Want zolang de boerderij die agrarische functie heeft, krijg je geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering. En dat geldt ook als je er een niet-agrarische onderneming wilt vestigen. De nieuwe Omgevingswet heeft dit kostbare en veelal langdurige wijzigingstraject niet versimpeld. Geert Willems en Harm Arts, beiden werkzaam bij Pouderoyen Tonnaer, adviesbureau voor de fysieke leefomgeving, leggen uit.

Buitenstate herbestemming
landelijk wonenklein boshuisje

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Het voordeel is dat alle regels van Rijk, provincies en gemeenten nu bij elkaar staan in een online Omgevingsloket. De bedoeling is dat je eenvoudig online kan checken of een vergunning nodig is of een vergunning aanvragen via dit Omgevingsloket. Als je een functiewijziging wilt doen, is het onderdeel Regels op de kaart handig. Daar tref je de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar. Zo kun je bekijken wat er op een locatie wel of niet mag. Tenminste, dat is op termijn de bedoeling. Want wie momenteel (juni 2024) probeert te zoeken op onderwerpen in ‘Regels op de kaart’ krijgt een melding dat dit nog in ontwikkeling is en dat overheden werken aan nieuwe omgevingsdocumenten die makkelijker op te zoeken zijn. Het idee achter de nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsloket is dus prima, maar de uitvoering laat tot op heden nog te wensen over.

boerderij en land

Het drie stappen plan

Terug naar Geert en Harm die professioneel sinds decennia vele kopers van vastgoed op het platteland hebben begeleid als het gaat om functiewijzigingen (vroeger bestemmingswijziging genoemd). Ze leggen uit dat dit ruwweg via drie stappen kan verlopen.

1. De scan: Wat is je doel? Wat is realistisch op deze plek zowel ruimtelijk,  financieel als milieukundig?

2. In gesprek met de gemeente voor een principeverzoek voor het verkrijgen van medewerking.

3. Ruimtelijke procedure om af te wijken van, of het wijzigen van het omgevingsplan: het planologisch besluit.

buitenleven
landelijk wonen met dierenlandelijk wonen met paarden

Stap 1

‘Voordat je begint aan functiewijziging, moet je eerst nagaan of dat wel nodig is. Mogelijk passen je plannen wél binnen het huidige functie, of maak je aanspraak op een vrijstelling. Mocht dat niet zo zijn, dan moet van het geldende omgevingsplan worden afgeweken, ‘ stellen Harm en Geert die vanuit de vestigingen Nijmegen, Rosmalen, Voerendaal en Baexem werken. ‘Voor wie het vastgoed moet financieren, is dit noodzaak, want de banken letten goed op een passende functie en in de NRVT-regeling (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) staat dat je voor financiering van je boerderij die je niet agrarisch wilt gebruiken geen gevalideerd taxatierapport krijgt als de boerderij een agrarische functie heeft. In deze eerste stap nemen we ook eventuele regelingen mee als de Ruimte voor Ruimte -waarvan de uitwerking overigens per provincie kan verschillen- de Wet Plattelandswoning, Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), Rood voor Rood (RvR) en/of Rood voor Groen (RvG). Een andere belangrijke afweging is hoe de gewenste functie zich verhoudt tot naastgelegen functies en bedrijven. Het starten van een zorgbedrijf naast bijvoorbeeld een intensieve veehouderij vraagt altijd om een goede milieukundige afweging. Als je woning en/of onderneming zich bevindt in de milieu zone van een naastgelegen bedrijf kan het zijn dat je toekomstdroom al in een vroeg stadium sneuvelt.’

Stap 2 en 3

‘Om de functie van agrarisch vastgoed te kunnen wijzigen, is goedkeuring van de gemeente nodig. Via een principeverzoek of verzoek om vooroverleg krijg je op hoofdlijnen een idee hoe de gemeente over je plan denkt. Daarna wordt het plan getoetst aan beleid en regelgeving en volgt hopelijk een positief principebesluit waarna de aanvraag voor functiewijziging kan worden ingediend.’ Aan dit traject tot en met omgevingsplan wijzigen, zijn aanzienlijke kosten verbonden. Denk daarbij onder meer aan advies- en onderzoekskosten voor het opstellen van de planstukken en gemeentelijke leges. Een uitgebreide procedure inclusief de voorbereiding neemt al snel een jaar in beslag en aan kosten moet je denken vanaf 15.000 euro. Dit geheel afhankelijk van de situatie die altijd uniek maatwerk is. En dan ben je er nog niet. Want naast een ruimtelijk besluit  moet vaak ook een  Omgevingsvergunning Bouwen worden aangevraagd als je wilt verbouwen. Dat plan moet aan het Bouwbesluit en Welstand voldoen.’

‘Momenteel is een grootschalige transitie op het platteland gaande. Naar schatting stop-pen in de komende 20 jaar maar liefst 24.000 agrarische bedrijven. Verwacht wordt dat dit een leegstand van 15 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen zal veroorzaken. Dat is een ware tsunami aan grote stallen en hallen die veelal ongeschikt zijn voor gang-baar wonen of werken. Een deel zal verkocht worden aan niet-agrarische ondernemers of aan burgers die er willen wonen. Om verloedering en leegstand tegen te gaan, moet deze transitie dringend gefaciliteerd worden door overheidsinstanties. Het is een groot goed dat Pouderoyen Tonnaer als adviesbureau voor de fysieke omgeving merkt dat overheidsinstanties steeds meer geneigd zijn tot flexibel meedenken als het gaat om functieverandering.’

Op het platteland gelden andere regels: vraag de Buitenstate Makelaar om advies.

Ilse Kuiper
4.22.2021
6.20.2024
Hopelijk heb je ervan genoten!
Ilse Kuiper
16.4.2021
20.6.2024
Expertblog

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Buitenstate.nlExpertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

En daar is ie, na jaren intensief zoeken en speuren: je ideale droomboerderij. Klein puntje: het heeft een agrarische functie. Aangezien jij er wilt gaan wonen, moet de functie dus gewijzigd worden. Want zolang de boerderij die agrarische functie heeft, krijg je geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering. En dat geldt ook als je er een niet-agrarische onderneming wilt vestigen. De nieuwe Omgevingswet heeft dit kostbare en veelal langdurige wijzigingstraject niet versimpeld. Geert Willems en Harm Arts, beiden werkzaam bij Pouderoyen Tonnaer, adviesbureau voor de fysieke leefomgeving, leggen uit.

Buitenstate herbestemminglandelijk wonenklein boshuisje
avondzon Buitenstate
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Het voordeel is dat alle regels van Rijk, provincies en gemeenten nu bij elkaar staan in een online Omgevingsloket. De bedoeling is dat je eenvoudig online kan checken of een vergunning nodig is of een vergunning aanvragen via dit Omgevingsloket. Als je een functiewijziging wilt doen, is het onderdeel Regels op de kaart handig. Daar tref je de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar. Zo kun je bekijken wat er op een locatie wel of niet mag. Tenminste, dat is op termijn de bedoeling. Want wie momenteel (juni 2024) probeert te zoeken op onderwerpen in ‘Regels op de kaart’ krijgt een melding dat dit nog in ontwikkeling is en dat overheden werken aan nieuwe omgevingsdocumenten die makkelijker op te zoeken zijn. Het idee achter de nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsloket is dus prima, maar de uitvoering laat tot op heden nog te wensen over.

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Het drie stappen plan

Terug naar Geert en Harm die professioneel sinds decennia vele kopers van vastgoed op het platteland hebben begeleid als het gaat om functiewijzigingen (vroeger bestemmingswijziging genoemd). Ze leggen uit dat dit ruwweg via drie stappen kan verlopen.

1. De scan: Wat is je doel? Wat is realistisch op deze plek zowel ruimtelijk,  financieel als milieukundig?

2. In gesprek met de gemeente voor een principeverzoek voor het verkrijgen van medewerking.

3. Ruimtelijke procedure om af te wijken van, of het wijzigen van het omgevingsplan: het planologisch besluit.

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Stap 1

‘Voordat je begint aan functiewijziging, moet je eerst nagaan of dat wel nodig is. Mogelijk passen je plannen wél binnen het huidige functie, of maak je aanspraak op een vrijstelling. Mocht dat niet zo zijn, dan moet van het geldende omgevingsplan worden afgeweken, ‘ stellen Harm en Geert die vanuit de vestigingen Nijmegen, Rosmalen, Voerendaal en Baexem werken. ‘Voor wie het vastgoed moet financieren, is dit noodzaak, want de banken letten goed op een passende functie en in de NRVT-regeling (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) staat dat je voor financiering van je boerderij die je niet agrarisch wilt gebruiken geen gevalideerd taxatierapport krijgt als de boerderij een agrarische functie heeft. In deze eerste stap nemen we ook eventuele regelingen mee als de Ruimte voor Ruimte -waarvan de uitwerking overigens per provincie kan verschillen- de Wet Plattelandswoning, Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), Rood voor Rood (RvR) en/of Rood voor Groen (RvG). Een andere belangrijke afweging is hoe de gewenste functie zich verhoudt tot naastgelegen functies en bedrijven. Het starten van een zorgbedrijf naast bijvoorbeeld een intensieve veehouderij vraagt altijd om een goede milieukundige afweging. Als je woning en/of onderneming zich bevindt in de milieu zone van een naastgelegen bedrijf kan het zijn dat je toekomstdroom al in een vroeg stadium sneuvelt.’

Stap 2 en 3

‘Om de functie van agrarisch vastgoed te kunnen wijzigen, is goedkeuring van de gemeente nodig. Via een principeverzoek of verzoek om vooroverleg krijg je op hoofdlijnen een idee hoe de gemeente over je plan denkt. Daarna wordt het plan getoetst aan beleid en regelgeving en volgt hopelijk een positief principebesluit waarna de aanvraag voor functiewijziging kan worden ingediend.’ Aan dit traject tot en met omgevingsplan wijzigen, zijn aanzienlijke kosten verbonden. Denk daarbij onder meer aan advies- en onderzoekskosten voor het opstellen van de planstukken en gemeentelijke leges. Een uitgebreide procedure inclusief de voorbereiding neemt al snel een jaar in beslag en aan kosten moet je denken vanaf 15.000 euro. Dit geheel afhankelijk van de situatie die altijd uniek maatwerk is. En dan ben je er nog niet. Want naast een ruimtelijk besluit  moet vaak ook een  Omgevingsvergunning Bouwen worden aangevraagd als je wilt verbouwen. Dat plan moet aan het Bouwbesluit en Welstand voldoen.’

‘Momenteel is een grootschalige transitie op het platteland gaande. Naar schatting stop-pen in de komende 20 jaar maar liefst 24.000 agrarische bedrijven. Verwacht wordt dat dit een leegstand van 15 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen zal veroorzaken. Dat is een ware tsunami aan grote stallen en hallen die veelal ongeschikt zijn voor gang-baar wonen of werken. Een deel zal verkocht worden aan niet-agrarische ondernemers of aan burgers die er willen wonen. Om verloedering en leegstand tegen te gaan, moet deze transitie dringend gefaciliteerd worden door overheidsinstanties. Het is een groot goed dat Pouderoyen Tonnaer als adviesbureau voor de fysieke omgeving merkt dat overheidsinstanties steeds meer geneigd zijn tot flexibel meedenken als het gaat om functieverandering.’

Op het platteland gelden andere regels: vraag de Buitenstate Makelaar om advies.

Ilse Kuiper
June 20, 2024
Hopelijk heb je ervan genoten! 👍🏼
Gepersonaliseerde updates ontvangen?
Expertblog

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Ilse Kuiper
16.4.2021
20.6.2024
Buitenstate.nlExpertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

En daar is ie, na jaren intensief zoeken en speuren: je ideale droomboerderij. Klein puntje: het heeft een agrarische functie. Aangezien jij er wilt gaan wonen, moet de functie dus gewijzigd worden. Want zolang de boerderij die agrarische functie heeft, krijg je geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering. En dat geldt ook als je er een niet-agrarische onderneming wilt vestigen. De nieuwe Omgevingswet heeft dit kostbare en veelal langdurige wijzigingstraject niet versimpeld. Geert Willems en Harm Arts, beiden werkzaam bij Pouderoyen Tonnaer, adviesbureau voor de fysieke leefomgeving, leggen uit.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Het voordeel is dat alle regels van Rijk, provincies en gemeenten nu bij elkaar staan in een online Omgevingsloket. De bedoeling is dat je eenvoudig online kan checken of een vergunning nodig is of een vergunning aanvragen via dit Omgevingsloket. Als je een functiewijziging wilt doen, is het onderdeel Regels op de kaart handig. Daar tref je de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar. Zo kun je bekijken wat er op een locatie wel of niet mag. Tenminste, dat is op termijn de bedoeling. Want wie momenteel (juni 2024) probeert te zoeken op onderwerpen in ‘Regels op de kaart’ krijgt een melding dat dit nog in ontwikkeling is en dat overheden werken aan nieuwe omgevingsdocumenten die makkelijker op te zoeken zijn. Het idee achter de nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsloket is dus prima, maar de uitvoering laat tot op heden nog te wensen over.

Meer verhalen lezen?

Buitenstate inspireert je graag over het buitenleven. Vul je naam en e-mailadres in.

Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.
Bedankt voor je aanmelding! Je blijft vanaf nu op de hoogte van exclusieve en gepersonaliseerde Buitenstate updates!
Oeps! Er ging wat mis bij het versturen van het formulier.

Gerelateerde artikelen

Expertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  
Expertblog
Door de ogen van een paard
Expertblog
De PREMANTELZORGWONING
Expertblog
Rieten dak op je vrijstaande woning
Expertblog
Wonen in Boxen
Expertblog
Riet als dakbedekking: waar moet je op letten?
Expertblog
“Endurance rijd je voor de eer”
Expertblog
Over zwembadmensen en zwemvijvermensen….
Expertblog
Het platteland verandert, actie is noodzaak!
Expertblog
Goudgerande herfsttips voor plant en dier
Buitenstate.nlExpertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  
Expertblog

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

16.4.21
20.6.2024
|
Ilse Kuiper

En daar is ie, na jaren intensief zoeken en speuren: je ideale droomboerderij. Klein puntje: het heeft een agrarische functie. Aangezien jij er wilt gaan wonen, moet de functie dus gewijzigd worden. Want zolang de boerderij die agrarische functie heeft, krijg je geen gevalideerd taxatierapport voor de financiering. En dat geldt ook als je er een niet-agrarische onderneming wilt vestigen. De nieuwe Omgevingswet heeft dit kostbare en veelal langdurige wijzigingstraject niet versimpeld. Geert Willems en Harm Arts, beiden werkzaam bij Pouderoyen Tonnaer, adviesbureau voor de fysieke leefomgeving, leggen uit.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Het voordeel is dat alle regels van Rijk, provincies en gemeenten nu bij elkaar staan in een online Omgevingsloket. De bedoeling is dat je eenvoudig online kan checken of een vergunning nodig is of een vergunning aanvragen via dit Omgevingsloket. Als je een functiewijziging wilt doen, is het onderdeel Regels op de kaart handig. Daar tref je de regels en het beleid van alle overheden bij elkaar. Zo kun je bekijken wat er op een locatie wel of niet mag. Tenminste, dat is op termijn de bedoeling. Want wie momenteel (juni 2024) probeert te zoeken op onderwerpen in ‘Regels op de kaart’ krijgt een melding dat dit nog in ontwikkeling is en dat overheden werken aan nieuwe omgevingsdocumenten die makkelijker op te zoeken zijn. Het idee achter de nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsloket is dus prima, maar de uitvoering laat tot op heden nog te wensen over.

Meer inspiratie?

Buitenstate deelt met liefde verhalen over het buitenleven. Laat je gegevens achter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gerelateerde artikelen

Expertblog
Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  
Expertblog
Door de ogen van een paard
Expertblog
De PREMANTELZORGWONING
Expertblog
Rieten dak op je vrijstaande woning

Het drie stappen plan

Terug naar Geert en Harm die professioneel sinds decennia vele kopers van vastgoed op het platteland hebben begeleid als het gaat om functiewijzigingen (vroeger bestemmingswijziging genoemd). Ze leggen uit dat dit ruwweg via drie stappen kan verlopen.

1. De scan: Wat is je doel? Wat is realistisch op deze plek zowel ruimtelijk,  financieel als milieukundig?

2. In gesprek met de gemeente voor een principeverzoek voor het verkrijgen van medewerking.

3. Ruimtelijke procedure om af te wijken van, of het wijzigen van het omgevingsplan: het planologisch besluit.

Expertblog

‘Muurisolatie levert het meest op’

Expertblog

Ondernemen vanuit een pand met woonbestemming: mag dat?

Expertblog

“Endurance rijd je voor de eer”

Expertblog

Biodiversiteit

Expertblog

Rieten dak op je vrijstaande woning

Expertblog

Door de ogen van een paard

Expertblog

Over zwembadmensen en zwemvijvermensen….

Expertblog

Wonen in Boxen

Expertblog

‘Scheur in muur: soms hoort het erbij’

Expertblog

De PREMANTELZORGWONING

Expertblog

Alles over een bouwkundige keuring

Expertblog

Het platteland verandert, actie is noodzaak!

Expertblog

Goudgerande herfsttips voor plant en dier

Expertblog

Groen moet. Groen is goed.

Expertblog

10 Gouden Tuintips Juni

Expertblog

Puzzelen in het buitengebied

Expertblog

Wonen in een droomboerderij met agrarische functie, hoe pak je dat aan?  

Expertblog

Riet als dakbedekking: waar moet je op letten?

Gerelateerde artikelen