Plan bezichtigingBel makelaar

Driehuizen 18

Verkocht
Excellent
Veghel
€ 449.000 k.k.
6700
 m²
 m²
No items found.

Object omschrijving

Te koop: bouwkavel (inclusief verleende bouwvergunningen) ten behoeve van realisatie een agrarisch bedrijf, bestaande uit een (tuinbouw)loods van 1.092 m² en een vrijstaande villa (bedrijfswoning) van 765 m³, gelegen op een verder onverhard kavel van 6.750 m².

 

 Thans is het terrein grotendeels braakliggend. Van de villa is het grondwerk uitgevoerd, zijn de funderingen aanwezig, zijn de wanden ca. 38 cm¹ opgemetseld in betonblokken én het eerste leidingwerk is aangelegd (hemelwaterafvoeren en drinkwaterleidingen).

 

 Dit is dus een geweldige kans om uw fantasie en creativiteit te laten spreken en dit object geheel naar eigen smaak om te toveren tot uw droomhuis en uw agrarisch bedrijf!

 

 Het object heeft een gunstige ligging aan de rand van Veghel, maar toch met het buitengebied, landerijen, fiets- en wandelroutes zeer nabij gelegen. Voorzieningen en uitvalswegen naar steden als ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Nijmegen zijn goed en snel bereikbaar.

 

 

 TUINBOUWLOODS

 Vergund is een tuinbouwloods bestaande uit een opslagruimte (24,62 m¹ x 38,63 m¹ = 951 m²) en machineberging (9,36 m¹ x 15,08 m¹ = 141 m²) als uitbouw aan de noodzijde. De goot- en nokhoogte zijn respectievelijk 4,7 m¹ en 9,2 m¹. Binnen de voorgenoemde opslagruimte is een kantoor (à 21 m²), kantine (à 14 m²), kleedruimte en toilet (à 9 m²) en portaal (à 11 m²) gesitueerd, hierboven een entresol ten behoeve van opslag.

 

 De bouwvergunning voorziet in het volgende: stroken funderingen op staal, metselwerk wanden bekleed met sandwichpanelen en een zadeldak gedragen door stalen spanten, houten gordingen en gedekt met golfplaten, vloeren uitgevoerd in beton. De opslagruimte is vergund met drie sectionaal overheaddeuren en 3 loopdeuren, de machineberging is vergund met 2 goothoge schuifdeuren en een loopdeur aan de achterzijde van het pand.

 

 

 VILLA (BEDRIJFSWONING)

 Vergund is de bouw van een villa met een gebruiksoppervlakte van 231 m² (153 op de begane grond en 78 m² op de verdieping) c.q. 765 m³. De goot- en nokhoogte zijn respectievelijk 3,2 m¹ en 7,55 m¹.

 

 Ingedeeld als volgt: Begane grond: entree (met voordeur, toilet en garderobe), kantoorruimte, woonkamer en speelkamer, woonkeuken met eetkamer, portaal met trapopgang, bijkeuken met daarachter een berging, washok met technische ruimte en een inpandige garage. Vanuit de garage is de aangebouwde carport (droog) toegankelijk. Eerste verdieping: overloop met trapopgang, 5 slaapkamers en de badkamer.

 

 De bouwvergunning voorziet in het volgende: stroken funderingen op staal, wanden op te trekken in bakstenen (MBI breuksteen in wit en antraciet), daken met deels gepatineerd koper en deels met antraciet leien.

 

 

 LIGGING

 Wonen en boeren aan de rand van het prachtige Veghel, maar toch goed ontsloten? Dat kan op deze fraaie locatie! Het bouwkavel ligt in het buurschap Driehuizen aan de weg tussen Veghel en Vorstenbosch. Veghel heeft alle nodige regionale voorzieningen. Vorstenbosch heeft de kenmerken van een gezellig Brabants dorp en met de meer stedelijke buren als Uden en Veghel toch zeer leefbaar en actief, allerlei voorzieningen zijn dan ook op fietstafstand.

 

 Daarnaast is het bouwkavel goed ontsloten door de A50 (de op- en afrit is met 3 autominuten bereikbaar), waarna u binnen 30 autominuten in de steden Eindhoven - Nijmegen en ’s-Hertogenbosch bent.

 

 

 BIJZONDERHEDEN

 - Buitengewoon mooie landelijke locatie.

 - Vrij uitzicht met prachtige vergezichten over het landelijk gebied.

 - Vanwege de huidige staat van het object prima aan te passen naar eigen wensen, daarnaast is onder voorwaarden het oprichten van een vrijstaand bijgebouw tot 100 m² mogelijk.

 - Veel voorzieningen op korte afstand met goed geografische ligging.

 

 

 PLANOLOGIE

 Het bouwkavel is gelegen in het bestemminsplan ‘Buitengebied’ (NL.IMRO.0860.BU01aa000000BP2013-VG02) van de gemeente Meijerijstad. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de toenmalige gemeente Veghel op 22 oktober 2015 en is thans voor het aangeboden bouwkavel onherroepelijk in werking.

 

 Het bouwkavel is bestemd tot ‘Agrarisch met waarden’ en heeft de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’. Het bouwvlak heeft op het aangeboden kavel een grootte van circa 4.767 m².

 

 Het geheel heeft daarnaast de gebiedsaanduidingen: ‘dagrecreatie’, ‘struweel’, ‘reconstructiewetzone - verwevingsgebied 1’ en ‘vrijwaringszone – radar.

 

 Pragmatisch samenvattend houdt dit in dat ter plaatsen een grondgebonden agrarisch bedrijf geëxploiteerd dient te worden. Dit houdt onder andere in dat bijvoorbeeld een veehouderij en glastuinbouw niet zijn toegestaan. De bedrijfswoning mag vervolgens bewoond worden door iemand die een functionele relatie heeft met de exploitatie van het bedrijf (denk aan de eigenaar, een werknemer e.d.).

 

 Het bestemmingsplan voorziet daarnaast in de wijzigingsbevoegdheden voor het college van B&W om onder voorwaarden de bestemming te wijzingen naar ‘wonen’ (artikel 4.8.8), ‘Agrarisch verwant en technisch hulpbedrijf' (artikel 4.8.9), een reguliere bedrijf (artikel 4.8.10), ‘recreatie’ (artikel 4.8.11), Cultuur en Ontspanning’ (artikel 4.8.12), ‘maatschappelijk (artikel 4.8.13) of ‘kantoor’ (artikel 4.8.14).

 

 Een koper wordt geacht zelf onderzocht te hebben of de vigerende bestemming past bij de door koper voorgenomen bedrijfsactiviteiten. Hieromtrent worden door verkoper geen garanties of verklaring verstrekt.

 

 

 PRIVAATRECHTELIJK

 Het bouwkavel omvat twee gedeeltelijke kadastrale percelen, zijnde de kadastrale gemeente Veghel, sectie L, nummers 3796 en 3797. De gezamenlijke grootte is circa 6.750 m².

 

 Vóór de notariële levering zal nog een kadastrale splitsing doorgevoerd dienen te worden. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de verkoper. De in deze brochure gebruikte perceeloppervlakten zijn zorgvuldig berekend, maar niet meer dan een indicatie van de na splitsing door het Kadaster vast te stellen definitieve oppervlakte. Een eventuele over- of ondermaat zal verrekend worden tegen de overeengekomen koopsom (teruggeteld naar een vierkante meterprijs o.b.v. thans aangeboden 6.750 m²).

 

 Beide percelen zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten gunste van het Waterschap Aa en Maas. Dit betreft het recht om in de ondergrond kabels en/of leidingen (of anders nutsvoorzieningen) in eigendom te hebben (alsmede mogelijke bovengrondse transformatorhuisjes e.d.), alsmede het recht om de grond te betreden t.b.v. noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Voor zover van dit recht ooit gebruik wordt gemaakt, zullen werkzaamheden altijd over volledige schadeloosstelling zijn. In de praktijk wordt van deze bezwarende rechten geen last ondervonden.

 

 

 VERGUNNINGEN

 Het bouwkavel heeft twee verleende bouwvergunningen (beide d.d. 22 mei 2001): één voor de bouw van de loods en één voor de bouw van de bedrijfswoning. Indien u het bouwkavel koopt, zult u binnen afzienbare tijd dienen te starten met de bouwwerkzaamheden.

 

 

 AANVULLENDE INFORMATIE

 Bij gebleken serieuze interesse kunnen de nodige aanvullende stukken worden aangeleverd, waaronder de bouwvergunningen en de bijbehorende documenten toesturen (zoals bouwtekeningen e.d.).

 

 

 BEZICHTIGINGEN

 U kunt het bouwkavel steeds voor eigen gelegenheid bezichtigen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Het wordt wel gewaardeerd als u ons voorafgaand aan uw bezichtiging, even laat weten wanneer u aanwezig zult zijn op het bouwkavel.

 

 

 KOOPOVEREENKOMST

 Indien overeenstemming wordt bereikt over de essentialia van de verkoop, zal e.e.a. worden uitgewerkt in een schriftelijke koopovereenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de model koopovereenkomst voor een Los Land (steeds het meest recent beschikbare model), zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs in onroerende goederen NVM. Een uitgebrachte bieding wordt, voor zover niet expliciet anders aangegeven, geacht te zijn gedaan onder conformering aan alle bepalingen van deze standaard koopovereenkomst.

 

 Uiterlijk 2 weken na afloop van de laatste voor koper ontbindende voorwaarde(n), wordt de koper geacht een waarborgsom te storten óf bankgarantie af te geven bij de notaris ter hoogte van 10 procent van de overeengekomen koopsom.

Kenmerken

Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
6700
Inhoud
0
Bouwjaar
Extra ruimte
Aantal verdiepingen
0
Aantal slaapkamers
0
Isolatie
Verwarming
Warm water
Garage
Geen garage
Schuur
Geen schuur
Ligging
Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Beschutte ligging, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen
Inhoud tuin
Aantal paardenboxen
Rijbaan
Longeercirkel
Aanwezig
Stapmolen
Aanwezig
Gesponsord
Karaktervol houtwerk in the spotlight
Van grachtenpand tot Brabantse boerderij

Meer weten over dit object?

Neem contact op met Bernheze Makelaars (0413-243818) voor meer informatie over dit object
Neem contact op met Bernheze Makelaars (0413243818) voor meer informatie over dit object
Neem contact op met Bernheze Makelaars (0413243818) voor meer informatie over dit object